Som i gamle dage

Tørrede jyder

Jeg har en opskrift

Dans dans

Vi farende svende

Passat sejleren

Indkøbsturen

Frederikshavner liv

En aften på kroen

Den glade violin

En ualmindelig mand

Vi er de fire gutter

Bring os fire øl

Jægergården